שירותי הנדסה - שירותי תחבורה תכנון כבישים וייעוץ תנועה וחנייה

חברת חורי מהנדסים בע"מ מציעה שירותי הנדסה ביניהם, היתר בנייה בעריכה מקוונת במערכת רישוי זמין, תשריטי חלוקה, תוכניות מפורטות להגדלת אחוזי בניה וכן תכנון מפורט

 חברת חורי מהנדסים בע"מ עוסקת גם בתכנון כבישים וייעוץ תנועה ותחבורה עבור חברות גדולות, עיריות ומועצות וכן גופים ציבוריים