שירותי מדידה

חברת חורי מהנדסים בע"מ מספקת שירותי מדידה בים היתר מדידות להיתר, הגשת מפות מדידה בעריכה מקוונת במערכת רישוי זמין,  מדידות באמצעות רחפן וכיוצב